Din totalleverandør av avfallstjenester

Tenden Miljø legg stor vekt på å vere problemløysar og samarbeidspartnar for avfallsprodusentane

Velkommen til Tenden Miljø AS

Tenden Miljø AS held til i Stryn, ved Stryn Miljøpark. Vi har mottak- og sorteringsanlegg for alle typar avfall. Selskapet driv i dag innsamling, mottak og sortering av avfall frå kundar i Nordfjord, Sunnmøre og Sunnfjord.

Bestilling av containere

Maskiner og utstyr

Avfallstaxi

Kvifor velge oss?

Hjem Tenden miljø 1
#1. Dedikasjon

Tenden Miljø as legg stor vekt på å vere problemløysar og samarbeidspartnar for avfallsprodusentane. Vi legg ’og stor vekt på at kundane våre skal vere fornøgde med dei tenestene som vi kan tilby, og utførelsen av tenestene.

#2. Løysing i system

Dei fleste ser for fordelane av å sette ting i system. TM har difor utvikla system for effektiv avfallslogistikk som ivaretek både dei økonomiske og miljømessige sidene av avfallshandtering.

#3. Kompetanse

Gjennom planverk og HMS-system legg TM vekt på at bedrifta skal vere ein god arbeidsplass for våre tilsette slik at dei kan oppfylle krava til kompetanse, kvalitet, kostnadseffektivitet og kundeservice. 

For bestilling av tømming, sjå kontaktinformasjon her:

Kontakt oss for eit uforpliktande tilbod på avfallshandtering.