Om oss 1

Om oss

tenden miljø logo

Tenden Miljø as legg stor vekt på å vere problemløysar og samarbeidspartnar for avfallsprodusentane.

Vi legg ’og stor vekt på at kundane våre skal vere fornøgde med dei tenestene som vi kan tilby, og utførelsen av tenestene.

Kvifor velge TM?


Dei fleste ser for fordelane av å sette ting i system. TM har difor utvikla system for effektiv avfallslogistikk som ivaretek både dei økonomiske og miljømessige sidene av avfallshandtering. Systemet har som overordna målsetting å finne fram til den mest miljømessige og kostnadseffektive avfallsøysingar tilpassa den enkelte, og kan tilby:

  • Individuelle løysingar .
  • Rasjonelle løysingar for sortering av avfall .
  • Totalløysing på avfallssortering .
  • Faste ruter for innsamling .
  • Bedriftsbesøk med Opplæring / Informasjon

Gje oss ein lyd!

Kontakt oss for eit uforpliktande tilbod på avfallshandtering.