tire, old tires, rubber-1366728.jpg

Dekk

Tenden Container og Gjenvinning as har i samarbeid med Olav Tenden Transport as mottak av dekk utan felg. I tillegg tek vi og i mot traktordekk og maskindekk utan felg.

Brukte dekk blir transportert vidare til Norsk Dekkretur as der dekka blir sortert for gjenbruk og material- og energigjenvinning.

Utrangerte dekk blir brukt til regummiering og produksjon av skytematter. Nedkerna dekk fungerar til støydempande formål, og blir nytta i støyvollar.

En del dekk blir og granulert og blir til underlag på idrettsbaner og leikeplassar.

Link til: www.dekkretur.no