elektroavfall

Elektroavfall

Tenden Container og Gjenvinning as tek i mot og sorterer elektriske produkt. Alt som har hatt batteri eller staum som drivkraft blir rekna som elektriske produkt.

Som døme kan vi nemne datamaskiner, skjermar, fjernsyn, vaskemaskiner, frysarar, komfyrar, kjøleskap, ventilatorar, drillar, radioar osv,

Olav Tenden Transport as har kontrakt med El-retur, og har eigne innsamlings-ruter for Elreturavfall i Sogn og Fjordane og Sunnmøre inkl Rauma og Vestnes.

Elektroavfallet blir transportert til Elektrogjenvinning Norge as sitt mottak på Gjøvik, som demonterer avfallet, og seder dei ulike delane vidare til gjenvinning.

Næringselektro.
For innsamling av næringselektro, gjeld eigne innsamlingsordningar.

www.elretur.no
www.renas.no