glas

Glas

Tenden Container og Gjenvinning as har samarbeidsavtale med Norsk Glasgjenvinning as vedrørande innsamla glas til materialgjenvinning. Innsamla glas blir levert til Norsk Glassgjenvinning as sitt anlegg i Fredrikstad for omsmelting og materialgjenvinning.

Tenden Container og Gjenvinning as leiger ut glasigloar, og tømmer etter behov.

Norsk Glassgjenvinning as