Papir 1

Papir

Tenden Container og Gjenvinning as samlar inn papp, kartong og papir. På sorteringsanlegget vårt på Stryn Miljøpark blir dette avfallet sortert i ulike fraksjonar alt etter kvalitet, balga og vidaresendt til gjenvinning.

Alt innsamla papir, kartong og papp går til materialgjenvinning.

Sikkerhetsmakulering

Tenden Container og Gjenvinning kan tilby godkjent sikkerhetsmakulering av fortrulege dokument.
For denne makuleringa blir det utarbeid avtale for kvart einskild oppdrag/kunde.

Tenden Container og Gjenvinning garanterar at fortrulege dokument blir makulert på ein forsvarleg måte, og ikkje kjem uvedkomande i hende.

I makuleringsprosessen går papiret gjennom kvern som skjær dokumenta i 7,8 mm strimlar, godkjent under EU DIN norm 32757.

Ferdig makulert vert papiret pressa i balgar og sendt til materialgjenvinning.

Deretter sender vi papp/papir/makuleringa til Norske Skog for resirkulering.
Link til Grønt punkt.

NB. Kor mange tre tilsvarar papiret som vi sorterar pr år????