Plast 1

Plast

Tenden Container og Gjenvinning as tek i mot alle typar plast. Plasten blir i hovudsak henta med komprimatorbil. Etter sortering i ulike plasttypar, blir plasten pressa i balgar og sendt til materialgjenvinning/produksjon av ny plast.

For kvar kg plast som vert gjenvunne, sparar vi 2 kg råolje.

Ulike plastfraksjonar som vi handterar.

  • PP-sekk (eks store mjølsekker, gjødselsekker)
  • Folie
  • EPS (isopor)
  • Landbrukstfolie (eiga innsamlingsordning)
  • Kanner og brett (hardplast)
  • Husholdningsplast


Nyttige linker:

https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-fra-husholdninger/
https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-naeringsliv-landbruk/