trevirke avfallstyper

Trevirke

Tenden Container og Gjenvinning as tek mot og bearbeidar i hovudsak 2 typar trevirke reint ubehandla trevirke og behandla trevirke.

Trevirke reint / ubehandla.
Reint trevirke kan innehalde spikar og mindre beslag maks tykkelse 5 mm.
Reint trevirke kan ikkje innehalde behandla trevirke, for eks impregnert tre, måla/lakka trevirke, laminat, tapetrestar, golvbeleggrestar og liknande.

Trevirke behandla.
Behandla trevirke (behandla med maling-beis-lakk) kan innehalde spikar og mindre beslag med maks tykkelse 5 mm. Behandla trevirke kan ikkje innehalde impregnert trevirke.

Av reint trevirke blir det produsert fyringsflis til Stryn Fjernvarme as.